hlavička

adresa  firmy:
Tabule  27
691 53  Tvrdonice

adresa  provozovny:
Slovácká  3223/83
690 02  Břeclav

telefon/fax:
519 321 753
519 322 397

telefon
519 326 612
519 330 759

Milan  Veselý
majitel  firmy
606 552 707
milan@vesely.bvx.cz

Jakub  Luňák 
vedoucí  IČ
607 943 983
lunak@vesely.bvx.cz

Josef Zůl 
vedoucí  projekce
724 085 195
zul@vesely.bvx.cz

ÚVOD O FIRMĚ REFERENCE SLUŽBY KONTAKTY
Firma Milan Veselý je zavedená česká progresivní společnost, která byla založena v roce 1990,  jako ryze soukromá společnost  začínající tzv. od nuly. Po dobu své existence má stálý dynamický růst jak v obratu, tak i v počtu zaměstnanců. Firma nabízí komplexní projektové, inženýrské a poradenské služby  v oblasti stavebnictví – zejména  ekologických a vodohospodářských staveb.

Činnost firmy byla, a stále je, zaměřena na pomoc všem investorům, (zejména obcím a městům), v jejich plánovaných nebo realizovaných investicích.
Zaměstnanci firmy jsou zkušení pracovníci, kteří  mají dostatek odborných znalostí a zkušeností, aby pomohli investorům fundovaně řešit problémy spojených s přípravou a výstavbou akcí ve všech stavebních oborech. Schopnosti pracovníků jsou podpořeny nejmodernějším hardwarovým a softwarovým vybavením firmy. Jsme nápomocni při zajišťování dotací ze všech zdrojů jak českých, tak i evropských.

Za dobu svého působení jsme spolupracovali na více než 404 stavbách různého charakteru a o rozdílných rozpočtových nákladech. Součet realizovaných nákladů k dnešnímu dni přesahuje částku 4,5  miliardy Kč. Časem se naše spektrum činností rozšířilo i na práce související a doprovodné  s realizací staveb. Podrobnější rozpis prací a činností naleznete v oddílu „služby” Firma svou činností významně přispívá ke zlepšení životního prostředí, zejména v oblasti  čistoty  vod v obcích, potocích, řekách  a vodních nádržích.
paticka